Veiligheidsbeleid

Scroll

Veilig werken. Veilig thuiskomen.

De missie is om ervoor te zorgen dat iedereen dag in, dag uit en project na project weer veilig thuiskomt. Dit geldt zowel voor bewoners en alle andere eindgebruikers als voor onze collega’s. Want om als Van Voskuilen op een zo hoog mogelijk niveau te presteren is het zaak om de veiligheid en het welzijn van onze medewerkers te waarborgen. Zij zijn uiteindelijk degene die u onze producten en diensten leveren. Om de bewustwording van dit feit in alle geledingen van onze organisatie te stimuleren riepen we een ‘Klankbordgroep Veiligheid’ in het leven.

Ik werk veilig of ik werk niet

De Klankbordgroep Veiligheid bestaat uit afgevaardigden van monteurs, uitvoerders, managers en de directie. Zij zetten de grootste veiligheidsrisico’s op een rijtje en stelden onder het credo ‘Ik werk veilig of ik werk niet’ een viertal regels ter preventie op:

 • We dragen ALTIJD de juiste PBM’s (Persoonlijke Beschermingsmiddelen), onder alle omstandigheden.
 • We denken vóóraf na over veiligheidsrisico’s.
 • We houden iedere dag een dagstart.
 • We praten met elkaar over veiligheid.

Deze ‘Gouden Regels’ verwerkten we in een instructievideo die de veiligheidsregels visueel weergeeft.

Ons Veiligheidsbeleid door de jaren heen

2015 - Leermoment ongeluk collega vertalen naar veiligheidscultuur

 • Bewustwording met reconstructie ongeluk Kevin
 • Introductie Door mensen, voor mensen
 • Lancering veiligheidsbeleid ‘Ik werk veilig of ik werk niet’ met animatie

2016 - Campagne Gouden Veiligheidsregels

 • ‘Veiligheid moet een gewoonte worden’
 • Introductie 4 Veiligheidsregels: borden

2017 - Undercover Boss

 • Stappen gemaakt op Veiligheidsladder
 • Albè van Ee neemt als alter ego Ab van Inge polshoogte in het werkveld (op de klus)

2018 - Personeelsbijeenkomst

 • Laagdrempelig checkmoment uitvoering na campagnes
 • Hoogste trede Veiligheidsladder behaald

2015 - Leermoment ongeluk collega vertalen naar veiligheidscultuur

 • Bewustwording met reconstructie ongeluk Kevin
 • Introductie Door mensen, voor mensen
 • Lancering veiligheidsbeleid ‘Ik werk veilig of ik werk niet’ met animatie

2016 - Campagne Gouden Veiligheidsregels

 • ‘Veiligheid moet een gewoonte worden’
 • Introductie 4 Veiligheidsregels: borden

2017 - Undercover Boss

 • Stappen gemaakt op Veiligheidsladder
 • Albè van Ee neemt als alter ego Ab van Inge polshoogte in het werkveld (op de klus)

2018 - Personeelsbijeenkomst

 • Laagdrempelig checkmoment uitvoering na campagnes
 • Hoogste trede Veiligheidsladder behaald

Veiligheidsprestatieladder

Ondanks al deze inspanningen om de veiligheid te waarborgen is een incident helaas niet altijd te voorkomen. Voor het geval er toch een onveilige situatie ontstaat hebben we duidelijke afspraken gemaakt en deze vastgelegd in een Incidenten- en Calamiteitenplan. Hierin staat bijvoorbeeld wie er met wie contact opneemt en welke acties er van welke betrokkenen wordt verwacht. Zo worden alle belanghebbenden snel geïnformeerd en wordt escalatie van de situatie voorkomen. Ál deze inspanningen en maatregelen hebben geleid tot het behalen van de hoogste trede op de Veiligheidsprestatieladder. En daar zijn wij trots op!

Wij werken o.a. voor :