CO2-prestatieladder

Scroll

Van Voskuilen implementeert CO2-Prestatieladder

Van Voskuilen Woudenberg B.V. wil zijn CO2-uitstoot terugdringen. Dit gebeurt aan de hand van de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder is van oorsprong een initiatief van Prorail, maar wordt nu beheerd door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen. Deze Prestatieladder wordt steeds breder toegepast in steeds meer sectoren.
Inmiddels heeft Van Voskuilen Woudenberg B.V. de CO2-Prestatieladder ook geïmplementeerd. Op deze wijze maken wij de CO2-uitstoot inzichtelijk en is het mogelijk om reductiedoelstellingen op te stellen.

 

Reductiedoelstellingen

Van Voskuilen Woudenberg B.V. streeft naar een jaarlijkse reductie van 1% voor scope 1en 2. Bij scope 2 wijkt alleen 2018 af, met de reductiedoelstelling van 90%. Daarnaast wil Van Voskuilen Woudenberg B.V. in 2021 een significante reductie van 5% ten opzichte van het referentiejaar 2016 bewerkstelligen. Van Voskuilen Woudenberg B.V. is in 2018 overgegaan op groene stroom.

 

CO2-Footprint eerste helft 2018

Het opstellen van een CO2-Footprint is een voorwaarde volgens de CO2-Prestatieladder Niveau 3. De berekening hiervoor is gedaan op basis van conversiefactoren van de CO2– Prestatieladder.
De totale uitstoot van januari t/m juni 2018 uit scope 1 is 1274 ton CO2.

Scope 2 geeft een CO2-uitstoot van 1 ton weer. Het wagenpark van Van Voskuilen Woudenberg B.V. zorgt op dit moment voor de grootste CO2-uitstoot, namelijk: 1076 ton. Onderstaand geven wij per hoofditem aan wat onze CO2-uitstoot per ton is.

 

Nieuw initiatief: Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Samen met onze opdrachtgevers nemen wij via werkgroepen deel aan ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’. Het doel is om ook binnen leveranciersrelaties zo veel mogelijk maatschappelijk verantwoord te ondernemen, waardoor we bijvoorbeeld het leveren van materiaal op werklocaties efficiënter regelen. Een belangrijk onderdeel is de reductie van CO2. De inspanning van opdrachtgevers bestaat uit het stimuleren van MVO en het toetsen van de voortgang. De afspraken met onze opdrachtgevers zijn terug te vinden in de CO2 reductiedoelstellingen.

 

Terug naar overzicht

Wij werken o.a. voor :