Kwaliteit. Veiligheid. Duurzaamheid.

Scroll

Over KVM

Het is ons kwaliteitssysteem in een notendop: KVM. Oftewel de speerpunten ‘Kwaliteit’, ‘Veiligheid’ en ‘Milieu’. Binnen deze thema’s beschrijft het kwaliteitssysteem de manier van werken aan de hand van concrete afspraken om zodoende een zo hoog mogelijke kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid te realiseren. Voor de tevredenheid van u als onze relatie, het welzijn van onze medewerkers, eindgebruikers en de continuïteit van de wereld en het milieu in het algemeen.

Kwaliteit

Om de kwaliteit van ons werk inzichtelijk en toetsbaar te maken voor onze opdrachtgevers, werkt ons personeel volgens vaste procedures. Zo houden onze uitvoerders bijvoorbeeld tijdens de uitvoering van projecten een projectkwaliteitsplan bij. Uit enquêteresultaten onder gemeenten en opdrachtgevers blijkt structureel dat we qua kwaliteit van de geleverde diensten op de goede weg zitten. Met het oog op onze ambitie om aannemer++ te zijn blijven we er dag in, dag uit naar streven om nét dat extra stukje service en kwaliteit te leveren.

Veiligheid

Bij Van Voskuilen hebben we veiligheid voorop staan. We vinden het belangrijk dat iedereen veilig van huis gaat én ook weer veilig thuiskomt. Dit geldt voor onze medewerkers door hen, onder andere, van het juiste gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen te voorzien. Maar ook door voor de bewoners en eindgebruikers door een veilige leefomgeving te faciliteren, zowel tijdens als na de werkzaamheden. Dit heeft geleid tot het behalen van de hoogste trede op de Veiligheidsprestatieladder.

Veiligheidsbeleid

Milieu

Onze werkzaamheden hebben een grote impact op onze omgeving. Hierin willen wij graag onze verantwoordelijkheid nemen. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen nemen we behalve voor het welzijn en de tevredenheid van medewerkers en eindgebruikers ook onze verantwoordelijkheid op het gebied van milieu. Denk hierbij aan afvalscheiding, het reduceren van de CO2-voetafdruk van ons wagenpark en maatschappelijk verantwoord inkopen.

Wij werken o.a. voor :