Dit zijn wij

video

Wij zijn sterk, sociaal en innovatief. Deze drie kernwaarden zijn bepalend voor onze bedrijfscultuur. Ze zijn de bouwstenen van onze organisatie. Wij geloven in deze kernwaarden en willen hiermee onze visie realiseren: Zelfstandig blijven in een sociaal sterk en innovatief bedrijf, gericht op infratechniek van kabels en leiding.

Onze Historie

In 1964 kocht Dik van Voskuilen (†2011) zijn eerste machine en richtte hij een eenmanszaak op. Wie onze hoofdvestiging in Woudenberg bezoekt, kan nog steeds de knalrode Hela bewonderen. Door het enthousiasme en de gedrevenheid van Dik groeide de onderneming al snel. Na een aantal jaren kwamen zijn broer Frans van Voskuilen en zwager Ab van Ee (†2006) de onderneming versterken en groeide de onderneming uit tot een echt familiebedrijf: Van Voskuilen Woudenberg B.V.

In het afgelopen decennium hebben veel opdrachtgevers ons gevraagd om hen te ontzorgen op het gebied van onder andere engineering, revisie en voorraadbeheersing. Ook in de toekomst willen wij graag blijven inspelen op uw vragen. Veiligheid, kwaliteit, tijdigheid en klanttevredenheid blijven hierbij de sleutelwoorden.

Van Voskuilen Woudenberg B.V. is en blijft een echt familiebedrijf. Dagelijks werkzaam met zo’n 550 mensen.

Oud werknemers aan het woord

 • Evert Top
  Amersfoort

  Werkzaam
  1972 - 2000

  Mijn carrière ben ik gestart als stoffeerder. Al snel kwam ik erachter dat het buitenwerk beter bij me paste. Door een kennis kon ik op...

  Lees verder »

 • Bert Wien
  Ede en omgeving

  Werkzaam
  1984 – 1992

  In 1984 ben ik bij Van Voskuilen gekomen als grondwerker en doorgegroeid naar hulpfitter. In deze tijd waren vakdiploma’s nog niet...

  Lees verder »

 • Jan de Goede
  Woudenberg

  Werkzaam
  Monteur gas/water

  “In 1984 ben ik begonnen als grondwerker in de regio Woudenberg. Ik liep mee met een monteur gas/water. Later ben ik zelf monteur...

  Lees verder »

Foto's uit de oude doos

 • Historie
 • Historie
 • Historie
 • Historie
 • Historie
 • Historie

De Cultuur bij Van Voskuilen Woudenberg B.V.

Bepalend voor onze bedrijf zijn onze kernwaarden. Zij zijn de bouwstenen van onze organisatie. Wij geloven in deze kernwaarden.

Onze kernwaarden zijn:

 • wij zijn ambitieus;
 • wij hebben zorg voor elkaar;
 • verschillen mogen in ons bedrijf, maar we zijn één familie;
 • discussie intern: eenduidigheid naar buiten;
 • respect voor de ander en jezelf;
 • wij zijn proactief;
 • wij zijn innovatief;
 • wij streven duurzaamheid na.

Dit is onze missie & visie

MISSIE & VISIE

Onze missie (identiteit) is zelfstandig blijven als een STERK, SOCIAAL  en INNOVATIEF bedrijf gericht op de infratechniek van kabels en leidingen. Dit is bepalend voor onze bedrijfscultuur.
Onze visie (beeld van de organisatie in de toekomst) is om op basis van gelijkwaardige en duurzame relaties, samen met onze opdrachtgevers op zoek te gaan naar innovatieve concepten en toepassingen voor een duurzame maatschappij.
Dit willen wij realiseren op basis van vier pijlers:

 • Stabilisatie: wij hechten veel waarde aan een goede samenwerking met onze opdrachtgevers en streven naar een gelijkwaardige en duurzame relatie om ons werkpakket te stabiliseren. Door hoge kwaliteit te leveren, bieden wij goede service in een veilige werkomgeving.
 • De mens centraal: Van Voskuilen is een hecht familiebedrijf met een historie van meer dan 50 jaar. Gedurende deze periode van groei heeft de mens altijd centraal gestaan en dit heeft ons gebracht tot het bedrijf wat wij nu zijn. Dit komt terug in onze slogan “door mensen, voor mensen”.
 • Duurzaamheid: staat borg voor continuïteit. Onze medewerkers, onze klanten en de samenleving spelen hierin een centrale rol.
 • Expansie: door sterk te anticiperen op toekomstige behoeftes ontwikkelen wij, samen met onze relaties, nieuwe producten- en dienstenpakketten voor onze branche.

Sterk, sociaal en innovatief

Sterk
We begonnen in 1964 met niets en zijn uitgegroeid tot een krachtige, toonaangevende speler in de wereld van kabels en leidingen. Actief in heel Nederland. Wij leveren hoge kwaliteit, bieden een uitstekende service en werken op een veilige manier. Voor onze opdrachtgevers zijn we een proactieve en betrouwbare partner met wie het prettig samenwerken is. We streven naar gelijkwaardige en duurzame relaties om op deze manier ons werkpakket te stabiliseren. De continuïteit van het bedrijf vinden wij erg belangrijk. Als familiebedrijf koesteren we onze zelfstandigheid. Voor nu en in de toekomst. Daarmee bieden we onszelf, onze werknemers en onze ketenpartners zekerheid.

Sociaal
Meer dan 500 gepassioneerde, goed opgeleide en ambitieuze mensen vormen samen één krachtig team.
Iedereen is belangrijk en iedereen krijgt de kans om zichzelf te ontwikkelen. Verschillen mogen in ons bedrijf, maar we zijn één familie. Dat betekent dat we zorg hebben voor elkaar en een ander respecteren. Discussies voeren we intern, naar buiten zijn we eenduidig.

Innovatief
We zijn niet de grootste, maar willen wel de beste zijn. Daarom zoeken wij voortdurend naar innovatieve en duurzame oplossingen. Wij staan ervoor open om, samen met onze relaties, nieuwe ontwikkelingen in onze branche te onderzoeken en met minimale risico’s onze werkzaamheden uit te breiden.

In al onze bezigheden staan onze opdrachtgevers en de eindgebruikers centraal.

Veiligheid, kwaliteit en milieu staan hoog in het vaandel

BINNENKORT GAAT ONZE VEILIGHEIDSCAMPAGNE VAN START

Alvast voor u hieronder een preview !!!

Veiligheid, kwaliteit en zorg voor het milieu staan bij Van Voskuilen Woudenberg B.V. hoog op de agenda. Om deze principes binnen de organisatie goed te waarborgen, zijn wij gecertificeerd volgens onderstaande normen of regelingen:

Veiligheid waarborgen

Het VCA**-systeem waarborgt de algemene veiligheid. Om invulling te geven aan het VCA**-systeem, krijgt ons personeel regelmatig voorlichting over veiligheid.

Ook op het gebied van veiligheid zijn onze medewerkers in het bezit van aanwijzingen die relevant zijn voor hun vakgebied. Het gaat hierbij om aanwijzingen voor de VIAG en de BEI.

Kwaliteit waarborgen

Om de kwaliteit van ons werk inzichtelijk en toetsbaar te maken voor onze opdrachtgevers, werkt ons montagepersoneel volgens vaste procedures. Zo houden onze uitvoerders bijvoorbeeld tijdens de uitvoering van projecten een projectkwaliteitsplan bij.

Zorg voor het milieu

U ziet de zorg voor het milieu bij ons terug in het gescheiden afvoeren van verschillende soorten afval. Denk hierbij aan: papier, staal, PVC, kabelresten, kunststoffen, etc. Daarnaast monitoren we het verbruik van ons wagenpark om de uitstoot van CO2  te beperken. Door middel van het interne milieuboekje weet ons personeel ook precies hoe zij binnen hun werkgebied zorgvuldig moeten omgaan met het milieu.

Audits

Uiteraard vinden er regelmatig audits plaats op onze projectlocaties. Het gaat zowel om externe audits als audits die onze KAM-afdeling zelf uitvoert. Geconstateerde afwijkingen worden gerapporteerd en hieruit voortvloeiende verbeterpunten worden gemonitord.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Van Voskuilen Woudenberg B.V. hecht waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). In augustus 2012 is door KIWA het certificaat MVO Prestatieladder niveau-3 aan Van Voskuilen Woudenberg B.V. uitgereikt.

De MVO Prestatieladder heeft drie kernthema’s: People, Planet & Profit. Ons bedrijf erkent het belang van deze kernthema’s en geeft al  geruime tijd invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Om de kwaliteit van deze activiteiten te waarborgen, hebben wij besloten dit vast te leggen in het certificaat MVO Prestatieladder niveau-3. Wilt u meer weten over de MVO Prestatieladder niveau-3 of over hoe Van Voskuilen Woudenberg B.V. invulling geeft aan maatschappelijk verantwoord ondernemen?
 

Neem dan contact op met onze KAM-afdeling

CO2-Prestatieladder

Gepubliceerd op: 20 september 2018

Van Voskuilen Woudenberg B.V. wil zijn CO2-uitstoot terugdringen. Dit gebeurt aan de hand van de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder is van oorsprong een initiatief van Prorail, maar wordt nu beheerd door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen. 

Deze Prestatieladder wordt steeds breder toegepast in steeds meer sectoren.
Inmiddels heeft Van Voskuilen Woudenberg B.V. de CO2-Prestatieladder ook geïmplementeerd. Op deze wijze maken wij de CO2-uitstoot inzichtelijk en is het mogelijk om reductiedoelstellingen op te stellen.

Reductiedoelstellingen

Van Voskuilen Woudenberg B.V. streeft naar een jaarlijkse reductie van 1% voor scope 1en 2. Bij scope 2 wijkt alleen 2018 af, met de reductiedoelstelling van 90%. Daarnaast wil Van Voskuilen Woudenberg B.V. in 2021 een significante reductie van 5% ten opzichte van het referentiejaar 2016 bewerkstelligen. Van Voskuilen Woudenberg B.V. is in 2018 overgegaan op groene stroom.  Een uitgebreid overzicht van de doelstellingen en overige informatie  de voortgang hiervan staan in deze link beschreven http://www.vanvoskuilenwoudenberg.nl/vacatures/kvm/

CO2-Footprint eerste helft 2018

Het opstellen van een CO2-Footprint is een voorwaarde volgens de CO2-Prestatieladder Niveau 3. De berekening hiervoor is gedaan op basis van conversiefactoren van de CO2- Prestatieladder.
De totale uitstoot van januari t/m juni 2018 uit scope 1 is 1274 ton CO2.

Scope 2 geeft een CO2-uitstoot van 1 ton weer. Het wagenpark van Van Voskuilen Woudenberg B.V. zorgt op dit moment voor de grootste CO2-uitstoot, namelijk: 1076 ton. Onderstaand geven wij per hoofditem aan wat onze CO2-uitstoot per ton is.
 

Initiatieven

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
Samen met onze opdrachtgevers nemen wij via werkgroepen deel aan ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’. Het doel is om ook binnen leveranciersrelaties zo veel mogelijk maatschappelijk verantwoord te ondernemen, waardoor we bijvoorbeeld het leveren van materiaal op werklocaties efficiënter regelen. Een belangrijk onderdeel is de reductie van CO2. De inspanning van opdrachtgevers bestaat uit het stimuleren van MVO en het toetsen van de voortgang. De afspraken met onze opdrachtgevers zijn terug te vinden in de CO2 reductiedoelstellingen van Van Voskuilen Woudenberg B.V.

Werkgebied

Ons werkgebied bestrijkt Nederland, waarbij wij vooral werken  met vaste  opdrachtgevers. Vaak hebben we met deze opdrachtgevers vaste contractafspraken. Onze prioriteit is om een goede en langdurige relatie aan te gaan met onze opdrachtgevers 

Bent u op zoek naar een betrouwbare en deskundige partner die al jarenlang ervaring heeft met de infratechniek van kabels en leidingen?  Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Contactgegevens locatiesHoe kunnen wij u verder helpen?

Klik hier en kijk of wij uw vraag direct kunnen beantwoorden. Heeft u andere vragen, opmerkingen, suggesties of complimenten?
Mail ons of neem contact op met één van onze vestigingen.

Contactgegevens Veelgestelde vragen Bekijk onze afgeronde projecten Gasregeltechniek.nl