Ons dienstenpakket

Scroll

Wij ontzorgen u

Als betrouwbare ketenpartner hebben wij met de door de jaren heen opgebouwde kennis en kunde alle expertises in huis om complete infraprojecten aan te nemen en opdrachtgevers volledig te ontzorgen. Van de engineering tot omgevingsmanagement en van werkvoorbereiding tot de uitvoering. Én het onderhoud daarna. Resultaatgericht Samenwerken door een mooi projectteam neer te zetten met de opdrachtgever, aannemers/ketenpartners en andere betrokken partijen is voor ons vanzelfsprekend.

Samenwerken

Engineering

Tijdens de voorbereiding en ontwerpfase van het project houden wij u continu op de hoogte van de stand van zaken, toetsmomenten en ontzorgen wij u door het verzorgen van bijvoorbeeld:

  • Duurzame oplossingen
  • Tracébepaling (schouwen, Klic- en kadastergegevens)
  • Maken van vergunnings- en werktekeningen
  • Aanvragen van vergunningen en overleggen met vergunningverlenende instanties
  • Opstellen van materiaalstaten, boorplannen en voorcalculaties

Realisatie

Tijdens de realisatie van ieder project garanderen wij maximale veiligheid voor medewerkers en minimale overlast voor bewoners en alle andere betrokken partijen. Een betrouwbaar, duurzaam en professioneel leidingnet is onze allerhoogste prioriteit bij het aanleggen, renoveren en aansluiten van gasleidingen, waterleidingen en elektrakabels. Hier hebben wij met het oog op duurzaamheid hedendaagse en toekomstbestendige werkwijzen voor.

Onderhoud

Ook na het realiseren van de boven- en/of ondergrondse infrastructuur blijven wij graag uw deskundige samenwerkingspartner door deze kabels en/of leidingen professioneel te onderhouden. Zo kunt u erop rekenen dat het aangelegde of gerenoveerde leidingennet in optimale conditie, en dus betrouwbaar, blijft voor een zo lang mogelijke levensduur.

Ontdek onze expertises

Ontdek ook onze specialistische diensten

De innovatieve techniek LMI (Live Mains Insertion) is de benaming van het sleufloos inbrengen van een nieuwe kunststof gasleiding in de bestaande gietijzeren leiding. Hierbij blijft de bestaande gasleiding onder druk staan waardoor de eindgebruikers niet zonder gas komen. Omdat het graafwerk wordt geminimaliseerd is er minder milieuschade, verkeershinder en werkoverlast. Deze techniek is ook toe te passen op bijvoorbeeld HD-gasleidingen en LD-gasleidingen. Bij waterleidingen wordt middels dezelfde techniek een nieuwe leiding in een bestaande drukloze waterleiding geschoven. Dit heet Dead Mains Insertion (DMI).

Naar gas

DMI (Dead Mains Insertion) is het saneren zonder noodwaterleiding. Simpel gezegd wordt er hierbij een onderbreking in een leidingnetwerk gemaakt waardoor niet de volledige waterleiding droog gelegd hoeft te worden, maar deze gefaseerd (sectie voor sectie) drukloos gezet wordt. Het voordeel is dat bewoners bij het saneren minder overlast ervaren doordat zij voor een kortere tijd zonder water komen te zitten. Omdat het graafwerk wordt geminimaliseerd is er minder milieuschade, verkeershinder en werkoverlast.

Bekijk gerelateerd project

Relinen is de oplossing voor het vernieuwen van (de veelal broze) gietijzeren gasleidingen met gebruikmaking van de bestaande buis. Bij het relinen verlijmen wij een kous aan de binnenzijde van de gietijzeren buis. Het uitharden van de lijm wordt versneld door het toepassen van uv-licht. Na het uitharden van de lijm frezen wij de aanwezige dienstleidingen, vanuit de hoofdleiding, open met een op afstand bedienbare robot. Met minder graafwerk, onderbrekingen en dus minder overlast als resultaat.

 

De voordelen die deze methode biedt ten opzichte van het traditioneel vervangen van de gasleidingen, zijn:

  • Weinig overlast voor omwonenden
  • Uitvoeringstijd wordt verkort
  • Afvalstromen nemen sterk af
  • Beperking van de CO2– uitstoot.
Bekijk onze expertise Gasleidingen

Bij het spiegellassen worden de HDPE buizen aan de uiteinden verhit met een zogenaamde spiegel. Na het verhitten worden de uiteinden onder druk tegen elkaar geperst. Na afkoeling ontstaat een sterke kunststof las. Wij beschikken over ervaren spiegellassers die de spiegellasmethode toe kunnen passen tot en met een diameter van 500 mm.

Het goed vastleggen van kabels en leidingen wordt steeds belangrijker. Om schade te voorkomen aan de infrastructuur, is nauwkeurig inmeten erg belangrijk. Wij beschikken over gps-inmeetstations waarmee wij zowel kabels als leidingen inmeten digitale punten uitzetten.

De digitale meetpunten van kabels en leidingen worden door medewerkers van de tekenkamer op twee verschillende locaties binnen onze organisatie verwerkt. Op verzoek van onze opdrachtgevers worden revisies gemaakt en huisaansluitschetsen gedigitaliseerd. Dit houdt in dat de schetsen van analoog naar digitaal worden verwerkt. Om aan de wensen van de opdrachtgever te voldoen, is in het tekenprogramma een tool verwerkt, waardoor de revisietekeningen volgens de tekenrichtlijnen van de opdrachtgever worden ingetekend. Aan het einde van dit proces kunnen de revisietekeningen worden afgedrukt op A0-kleurenplotters.

Voor het kruisen van een weg kan gebruik gemaakt worden van een wegboring. Hierbij wordt een mantelbuis met behulp van een perslucht bodemraket onder de weg door geperst. Vervolgens blazen we de mantelbuis schoon met perslucht. Aansluitend leggen wij de kabels en leidingen aan.

Bij het kruisen van een sloot of een weg maken wij gebruik van een boogspuitzinker. Met deze techniek maken wij diepe en korte boringen.  De boogspuitzinker wordt gerealiseerd door middel van het onder waterdruk inspuiten van gebogen stalen boorstangen. Bij het terugtrekken van de boorstangen wordt ook een HDPE mantelbuis meegetrokken. De lengte en diepte van de boogspuitzinker zijn afhankelijk van de intredehoek en de boogstraal van de boorstangen. Afhankelijk van de grondsoort, maken wij boogspuitzinkers tot een met een diameter van 125 mm en een lengte van circa 30 meter.

Wilt u meer weten over Van Voskuilen in het algemeen, ons specialistische dienstenpakket in de wereld van infrastructurele installatietechniek in het bijzonder of wat wij specifiek voor u en uw project(en) kunnen betekenen? Neem dan nu contact op, dan bespreken we de mogelijkheden.

Contact opnemen

Wij werken o.a. voor :